fbpx

Vi kan sagtens leve i fortiden og blive hængende i smerte og nag. Vi kan sagtens hengive os til drømme om fremtiden og alt det, vi skal, når vi får tid. Men filosofisk og terapeutisk er sandheden, at vi kun kan handle i nuet.  Hvis du vil arbejde med selvudvikling og kærlighed, gælder det om at bruge både fortid og fremtid konstruktivt … nu.

Vi kan ikke ændre fortiden. Men vi kan ændre den måde, vi tænker om fortiden. Det er der en terapeutisk pointe i, når vi taler selvudvikling og kærlighed. Som jeg vil vise, har vi altid chancen for at skifte spor i nutiden

I vores hverdag er vi nok bevidste om, at vi er godt opdraget og ved, hvordan vi skal opføre os. Vi har visse værdier, som vi handler ud fra. Vi ved godt, at vi er blevet præget af vores forældre og andre i vores opvækst.

Indsigt i din adfærd

Det gælder også på det underbevidste plan og giver sig udtryk i forskellige adfærdsmønstre – ikke mindst når det gælder partnervalget.

Det handler ikke om, at ”det er vores forældres skyld”. Eller for at kaste blikket ud i fremtiden: vi har ikke ansvaret for vore børns liv, valg, handlinger, når de er blevet voksne.

selvudvikling og kærlighed

Ligesom vores egne forældre svigtede, vil vi selv svigte over for vores børn, men de (og vi) gjorde deres bedste – ellers ville de have gjort det bedre. Den tanke gør det lettere at slippe fortidens traumer. Foto: Sasin Pipchai, Pixabay

Vi har helt sikkert givet dem nogle traumer, men vi har altid gjort det bedste, vi kunne. Ligesom vores forældre gjorde det bedste, de kunne på det givne tidspunkt.

Det, vi kan bruge indsigt i fortiden til, er forståelse og erkendelse. Nåh – var det bare det!

I forhold til selvudvikling og kærlighed handler ikke om at skrive historien om, men når vi erkender, hvor vi har en bestemt adfærd fra, så kan vi lettere give slip på den. Vi bliver bedre til at opdage, når vi falder tilbage i vanen, fordi vi nu genkender oprindelsen til den vane. Og så kan vi vælge at handle anderledes. Blandt andet i kærlighedsrelationer.

Giv slip på det, der ikke gavner

På samme måde kan vi anskue resten af vores levede liv: alle de gange, hvor vi har såret andre, opført os på måder, vi ikke er stolte af, har handlet ud fra frygt, har undladt at handle … og som nævnt alle de gange, hvor vi har fejlet i vores opdragelse af børnene. Kort fortalt: alt det, vi skammer os over.

Igen handler selvudviklingen om at slutte fred med det og give slip på det.

Det gælder også andres behandling af os. Det er vigtigt at kunne tilgive.

Ikke fordi en andens (eller vores egen) handling var rigtig eller okay, men fordi vi ikke har brug for at slæbe rundt med de negative følelser. At bære nag mod en tidligere partner (eller en forælder) betyder bare, at vi bliver ved med at give dem magt over vores (kærligheds)liv. Det gør ikke ondt på dem – kun på os.

Læring for fremtiden

Bare fordi vi giver slip på vores negative følelser over for et andet menneske (som har gjort os ondt), betyder det ikke, at vi så åbner en ladeport for, at vedkommende eller andre kan gøre det igen. I selvudvikling er det vigtigt at, vi tilgiver personen, ikke handlingen.

Kærlighedssorg gør ondt, men de smertefulde brud livet igennem giver os også mulighed for at se og genkende mønstre i vores relationer. Foto: Miroslaw i Joanna Bucholc, Pixabay

Handlingen kan vi lære af. Vi kan som bekendt ikke lave om på andre mennesker, men vi kan lave om på vores adfærd, så med den erkendelse af fortiden, er vi i stand til at sige fra, hvis nogen lægger op til at behandle os dårligt igen. Det passer netop godt på selvudvikling og kærlighed.

I virkeligheden kan vi betragte de gange, hvor vi ikke har været tilfredse med vore egne handlinger, på samme måde. I stedet for at skamme os kan vi tilgive os selv. Vel at mærke med læring, så vi ikke handler på samme måde en anden gang.

Selvudvikling og kærlighed – lær af ekskæresterne

Hvis vi ikke ser på fortiden med åbne øjne og erkender, hvor vi har uhensigtsmæssige adfærdsmønstre fra barndommen, og hvor vi sidenhen har handlet uhensigtsmæssigt, så vil fortiden blive ved med at spænde ben for os.

På kærlighedsområdet er det et tilbagevendende tema blandt de singler, jeg taler med, at deres forhold har været gentagelse på gentagelse. Navn, højde, hårfarve og så videre har selvfølgelig ændret sig. Men gang på gang er forholdene stødt på grund af de samme årsager.

Heldigvis, er jeg lige ved at sige – netop som sexolog og relationsterapeut – fordi det gør mønstrene lettere at erkende. Erkendelsen og læringen er en forudsætning for, at vi kan handle anderledes og dermed udvikle os selv. Hvordan du kan åbne dig for kærligheden, vender jeg tilbage til.

I have a dream …

For nu er vi ovre i fremtiden. Hvis vi gerne vil have fremtiden til at se anderledes ud end fortiden, så bliver vi nødt til at handle anderledes.

Der er rigtig mange af os, der drømmer om fremtiden. Når jeg først bliver forfremmet, når jeg først bliver færdig med studiet, når jeg finder en sød kæreste, når jeg bliver pensioneret … Når et eller andet mere eller mindre mirakuløst indtræffer.

Ja, Bogart og Bergman og “As Time Goes By”, som den bl.a. kunne opleves på Cinemateket i serien “Kærlighed på film” handler i terapeutisk sammenhæng ikke om, hvorvidt Rick og Ilsa får hinanden eller ej, men om at de lægger smerten ved deres forhistorie bag sig, så de kan komme videre. Foto: Cinematekets samling

Dermed kommer fremtiden til at lamme vore handlinger i nuet. Så længe vi hænger vores drømme op på en eller anden mirakuløs begivenhed uden for egen kontrol, så forbliver drømmene nemlig det: drømme. Og uden for vores kontrol.

I have a plan

Det er blevet sagt, at forskellen på en drøm og et mål er en plan. Hvis du gerne vil være ingeniør, læge, optiker, snedker – så er det en god idé at tage en uddannelse. Hvis du gerne vil forbedre din økonomi, så er det en god idé at søge et bedre lønnet job … og måske at se på de daglige udgifter.

Fremtiden kan sagtens være en motivation, når vi ser nogle mål og har en plan for at opnå dem.

Omvendt kan fokus på en belønning i fremtiden for al den slid og møje, vi lægger for dagen nu, også vise sig som en illusion. Der er ingen medaljeoverrækkelse for enden af vejen, og ingen af os kender dagen for vores død.

Selvudviklingens mantra: Handling skaber forvandling

Som den opmærksomme læser vil have bemærket, mangler jeg nu at se nutiden. Det ovenstående leder sådan set bare frem til, at vores handlemuligheder er begrænset til her og nu. Det gælder både selvudvikling og kærlighed.

Når vi ser på fortiden, erkender og lærer, så kan vi vælge mellem godt og skidt. Det kan vi bruge for at opnå det, vi gerne vil have i fremtiden. Men hverken erkendelse eller planer gør det, hvis vi ikke handler. Og det kan vi kun nu.

Handlingen kan godt være rettet både bagud og fremad i tid.

At arbejde med tilgivelse, er en handling i nuet, der heler fortiden. Det fjerner stress og øger livskvaliteten – nu. På samme måde kan vi planlægge handlinger i fremtiden; vi kan booke en ferie, og glæde os til det – nu – vel vidende, at fremtiden altid er usikker.

Kærlige handlinger

For kærlighedslivet, som jeg beskæftiger mig med som terapeut, svarer det til at øge vore muligheder for at møde en kommende partner ved at tage til en fest, mødes med bekendte, gå til en koncert. Vel vidende, at vi måske ikke møder ham/hende, vi bliver forelskede i, ved denne lejlighed.

Men ved at være i nuet og nyde musikken og de andre mennesker får vi i alle tilfælde en god oplevelse. Vi åbner os og opleves som glade, hvad der virker tiltrækkende. Og vi kan endda glæde os til den næste lejlighed til at komme ud blandt mennesker – hvem ved, om det er i det nu, vi møder ham/hende?

Selvudvikling og kærlighed

Efter heling af vores sår og befriet fra gamle mønstre kan vi gå fremtiden i møde med en plan om at møde en ny kærlighed (som ikke følger de gamle mønstre). Foto: Mauricio A., Pixabay

Vi kan faktisk forberede os på at møde Den eneste Ene. Vi kan ud fra vores erfaringer med fortiden og vores ønsker til fremtiden definere, hvad vi gerne vil finde i en fremtidig partner. Så kan vi holde øjnene åbne for det. Også selv om det ikke er kærlighed ved første blik.

I alle tilfælde kan vi klappe os selv på skulderen for netop at handle frem for at hænge derhjemme, hvor der med garanti ikke kommer nogen prinser eller prinsesser dumpende.

Du kan foretage din første handling, der lægger din fortid bag dig og lader dig forme din fremtid, ved i dag at booke en samtaleterapi på 25 46 42 68 eller ligefrem et SinglelivsUdviklingsSamtale-forløb. Du kan også skrive dig på nyhedsbrevet og følge med i blogs, foredrag og events.


Foto:Terri Cnudde, Pixabay