fbpx
Mænd siger, de gerne vil finde en partner i øjenhøjde, men undersøgelser af dating efter uddannelse viser, at de foretrækker kvinder med lavere uddannelsesniveau end deres eget. At kvinder går efter en partner med samme eller højere uddannelse, er derimod smart. Der er nemlig en klar sammenhæng mellem uddannelse og fysisk og mental sundhed. Tør du bryde mønsteret?

Den store danske sundhedsprofil, som blev offentliggjort tidligere på måneden, viser entydigt en sammenhæng mellem uddannelse og helbred. Dating efter uddannelse giver god mening rent ”darwinistisk”.

Færre med folkeskolen som højeste uddannelse vurderer deres helbred som godt til fremragende end nogen anden gruppe. Risikoen for dårligt helbred er 6 gange højere blandt dem end blandt personer med lang videregående uddannelse. Gruppen scorer også højt i dårligt mentalt helbred, ligesom risikoen for at føle sig alene er dobbelt så høj som for de højt uddannede.

Uddannelse giver mening – men ikke dates

Således giver det perfekt mening, at kvinderne i stadig højere grad tager sig en uddannelse. Det giver også mening, at de kigger efter en mand med tilsvarende eller højere uddannelse. Selv om de i øvrigt på alle parametre er mere pressede på helbredet, og især de unge kvinder føler sig stressede.

Men dating efter uddannelse er ikke nogen let øvelse for kvinder.

I et hollandsk forsøg i 2021 oprettede forskerne 12 falske online profiler på et datingsite, 6 af hvert køn. Alle var omkring 30, ikke-rygere og i god form. Forskellen bestod udelukkende i udseendet og uddannelsesniveauet. De 12 profiler henvendte sig til 2700 virkelige brugere.

Hun er tiltalende og smuk, men er hun for klog til dig? Hvorfor bliver mænd skræmt af intelligens hos kvinder, når kvinder finder den tiltrækkende hos mænd? Foto: Dana Tentis, Pixabay

Ikke overraskende fik de smukkeste af de falske profiler flest svar. Her var der ingen forskel mellem mænd og kvinder. Når det kom til uddannelse, viste det sig imidlertid, at de kvinder, der havde gymnasiet som højeste uddannelse, scorede 25 % flere svar end de højere uddannede.

Kloge kvinder og usikre mænd

Et lignende eksperiment i USA (fra 2015) viste samme tendens. En gruppe studerende blev spurgt, om de helst ville møde kvinder, der scorede højere eller lavere end dem selv i en intelligenstest (uden at have set dem). De fleste anså kvinderne med høj score som mest attraktive.

Da mændene fik lov til at møde kvinderne, viste det sig imidlertid, at mange af de mænd, der skulle sidde over for kvinder, der havde scoret højere, satte stolen længere væk fra hende – eller rykkede den længere væk under samtalen.

Eller kort sagt: for mændene var kloge kvinder mere attraktive på papiret end i virkeligheden. Efterfølgende afslørede deres udsagn, at de ”følte sig mindre maskuline”, og de viste mindre romantisk interesse over for de intelligente kvinder.

For ja, over for kvinder, de fik at vide, havde scoret lavere, viste mændene større interesse – og rykkede stolene tættere på. Her gælder altså fortsat gamle kønsroller.

Udseendet er stadig trumf

Udseendet er dog stadig trumf. Det gælder begge køn. Men samme eller højere uddannelse vurderes altså også som attraktivt af kvinderne. Og hvis vi ser på ”gode leveår” sammen, så har kvinderne altså fat i noget. Sjovt nok viser kvinder sig, når de vurderer ”godt udseende”, også (underbevidst) at have øje for træk, der indikerer mindre risiko for dårligt mentalt helbred.

dating efter uddannelse

At få flere mænd til at fuldføre højere uddannelse er ikke bare godt for beskæftigelsen – det vil formodentlig også forbedre mændenes sundhed livet igennem. Foto: Victoria Borodinova, Pixabay

Muligvis er mænd bare ikke særlig selvkritiske. Livet igennem vurderer flere mænd end kvinder deres fysiske og psykiske helbred som godt. Kvinderne er til gengæld flinkere til at gå til lægen. Men det er altså også mændene, der dør først.

Noget lignende kan gøre sig gældende, når vi taler vægt. Procentvis er der flere mænd end kvinder, der er moderat til svært overvægtige. Imidlertid er der dobbelt så mange kvinder som mænd, der er opmærksomme på, at de er overvægtige, og de er langt mere indstillede på at gøre noget ved det.

Hvor meget der skyldes forfængelighed, og hvor meget der skyldes sundhedshensyn, siger sundhedsprofilen ikke noget om.

Den farlige sammenhæng

Her vil jeg vove den tese, at der er en sammenhæng mellem mændenes frygt for at bevare deres maskulinitet sammen med en klog (eller klogere) kvinde og deres selv(over)vurdering af deres helbred. Der er en sammenhæng mellem intelligens og det, at sætte spørgsmålstegn ved alting. Den veluddannede kvinde kan true mandens verdensbillede og selvforståelse.

Hvis vi går fra dating efter uddannelse til det i det hele taget at have en partner, så viser det sig, at 20 % flere kvinder end mænd ofte føler sig ”uønsket alene” (hhv. 8 % og 10 %). Men ser vi på konsekvenserne af en sådan ensomhed, så rammer den mændene langt hårdere, idet 7 % savner nogen til at tale om problemer med og finde støtte hos, mens det kun rammer 4 % af kvinderne.

Det er her vi finder de ensomme mænd, som er på vej til en tidlig død, og som – ikke mindst på grund af deres usunde livsstil – ikke er i stand til at finde en partner. Men lægger vi de aktuelle sundhedsdata sammen med kvinders dating efter uddannelse, så viser det sig, at den bedste sundhedsinvestering (også i sunde parforhold) måske er at fokusere på uddannelse – ikke mindst til mændene.

Dating efter uddannelse for voksne mænd og kvinder

Lige her og nu – som voksen mand – gælder det om at se en kvinde i øjnene og ikke føle dig truet på din maskulinitet af, at hun har en højere uddannelse end dig. Hvis hun har sagt ja til en date med dig, så har hun givetvis allerede kigget dig ud som attraktiv på tilstrækkeligt mange parametre.

Er du mand nok til, at hun er klogere end dig?

Det kan da godt være, han er en lækkermås, men tør du date ham, hvis han ikke har en uddannelse, der svarer til din (og tør han date dig, hvis du er højere uddannet)? Foto: Sammy Sander, Pixabay / CSG Mens

Tilsvarende som (veluddannet) kvinde må du gøre op med dig selv, om du kan se dig selv sammen med en mand, der ikke har samme uddannelse, viden og måske heller ikke samme løn som dig. Om du kan føle dig feminin over for hans kvaliteter. Han har truffet nogle andre valg og levet en anden slags liv. Du kan jo også se det som maskulint, at han tør gå på date med dig alligevel.

Er du kvinde nok til at vise respekt for det?

Har du brug for at se på dine mønstre – også for dating efter uddannelse – så kan du booke tid til en samtale hos sexologen på 25 46 42 68. Det gælder også, hvis I som par føler, at der er en uddannelseskløft i jeres forhold. Du kan også lade dig inspirere af blogs og følge events på nyhedsbrevet.


Topfoto: PourquoiPas, Pixabay